Alcohol verslaving stoppen

Over ons

Vincere wil gezien worden als dé patiëntgerichte verslavingszorginstelling die met haar ketenpartners op efficiënte wijze de best mogelijke effectieve zorg biedt voor haar doelgroepen en baanbrekend is op het gebied van verslavingszorg. Dit wil Vincere bereiken door:

 • De patiënt echt centraal te stellen;
 • Persoonlijke aanpak;
 • Samen te werken met andere organisaties, zodat patiënten optimale steun en zorg krijgen om weer zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen;
 • De overdracht van verslaving van generatie op generatie te doorbreken.

Onze visie op verslaving
Vincere ziet mensen als zelfstandige deelnemers aan de maatschappij en verslaving kan deze zelfstandigheid ernstig beperken. Daarnaast kan iedereen verslaafd raken. Mede aan de hand van deze mensvisie wordt het zorgaanbod van Vincere ontwikkeld en uitgevoerd. Verslaving benaderen wij hierbij vanuit een “bio-psycho-sociaal perspectief”.

In onze visie is verslaving een chronische ziekte, die vaak samengaat met een psychische of lichamelijke aandoening en met sociale problemen. Op de achtergrond is er vaak sprake van problemen op uiteenlopende levensgebieden: financiën, huisvesting, justitie, vrijetijdsbesteding, sociale relaties, gezond leven, seksualiteit en intimiteit, religie en spiritualiteit en gezin.

Bij de behandeling en begeleiding kijken wij naar de gehele mens: naar biologische, psychologische én sociale aspecten. Verslaving kan zich in verschillende gradaties en verschijningsvormen voordoen, van onschuldig ogend geëxperimenteer tot overmatig gebruik van één specifiek middel of zelfs een totaal verstoorde leefstijl. Vandaar ook onze slogan “improve your lifestyle”.

Om effectieve oplossingen te kunnen bieden, leveren we een breed aanbod aan diensten: van preventie tot intensieve behandeling en nazorg.  Lees meer hierover bij behandeling.

Verslaving komt nooit alleen. Weinig mensen melden zich bij Vincere omdat ze last hebben van middelengebruik. Mensen melden zich wel aan vanwege de gevolgen van het gebruiken van middelen. De gevolgen kunnen inhouden dat mensen:

 • door het middelengebruik niet meer aan hun verplichtingen op het werk, school of thuis kunnen voldoen
 • het middel in gevaarlijke situaties nemen
 • problemen krijgen in contacten met anderen

Kenmerk is dat het middel niet centraal staat, maar de gevolgen van het gebruik van een of meerdere middelen. Misbruik of afhankelijkheid van een middel brengt per definitie sociaal-maatschappelijke problemen met zich mee, die vaak een reden vormen voor het zoeken van professionele hulp. Daarom moeten deze gevolgen een duidelijke plaats hebben in de verslavingszorg.

Vincere vindt het noodzakelijk om de zorg in te richten op het herstellen van de levensgebieden die door het middelengebruik zijn aangedaan. Het uitgangspunt is controle krijgen op deze levensgebieden en streven naar definitief stoppen met middelen gebruik.

Kernwaarden
Vincere heeft vijf kernwaarden:

 1. Kwaliteit van zorg en behandeling staan voorop
 2. Zorg is efficiënt georganiseerd en evidence-based
 3. Professionele bejegening van patiënten met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van patiënten
 4. Resultaatgericht en kostenbewust
 5. Integrale zorg, samenwerking met ketenpartners

Deze kernwaarden maken duidelijk waar Vincere voor staat. Ze vormen de leidraad bij alles wat wij doen, geven richting aan het beleid en zijn bepalend voor de organisatiecultuur en identiteit.


Zorgvraag van de patient
Het uitgangspunt bij het bepalen van het individuele zorgtraject is de zorgvraag van de patiënt. Wat wil de patiënt met zijn middelengebruik en de gevolgen die dit met zich meebrengt? Voor de uitvoering van de zorg gaan we uit van het basisprincipe ‘ambulante zorg’.

Dit betekent dat de zorg en belasting van de patiënt zo licht mogelijk is om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Vincere streeft ernaar dat de patiënt zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven en zo flexibel mogelijk gebruik kan maken van de verschillende zorgproducten die beschikbaar zijn. Hiervoor heeft Vincere duidelijke keuzes gemaakt welke zorg we wel en welke zorg we niet bieden, afhankelijk van de (gekozen) doelgroepen waaraan we zorg verlenen.

Gedurende het gehele behandeltraject blijft Vincere patiënten motiveren om de behandeling af te maken. Naasten worden zo snel mogelijk bij de behandeling van de patiënt betrokken en blijven gedurende de behandeling en daarna een belangrijke rol spelen in het herstelproces van de patiënt.

Vincere hecht ook veel waarde aan zelfhulp als een essentieel onderdeel van het herstelproces. Patiënten bezoeken zelf lotgenotengroepen. Daarnaast openen we onze deuren voor zelfhulpgroepen die op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan goede zorg voor onze patiënten.

Telefonisch aanmelden

Wij bellen u terug

Meld u vandaag nog aan voor een intakegesprek

Klaar voor een nieuwe start? Meld u dan aan voor een intakegesprek met een van onze verslavingspsychologen. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur en heeft als doel in kaart te brengen welke behandeling het best bij u past.

Na het intakegesprek hebben we meestal een goed beeld van uw persoonlijkheid, privésituatie en verslavingsproblemen. Op basis hiervan wordt er een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld. Dit plan bespreken we met u tijdens een adviesgesprek. Na afloop van het adviesgesprek maakt u de keuze of u start met de besproken behandeling.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Zodra we uw aanmelding binnen hebben, nemen wij telefonisch contact met u op om op korte termijn een afspraak in te plannen.

Locaties

Locatie maastricht

Maastricht

Pater Kustersweg 24
6267 NL Cadier en Keer

Meer over locatie

Afkickkliniek verslavingszorg Sittard

Sittard

Wilhelminastraat 47
6131 KM Sittard

Meer over locatie

Afkickkliniek verslavingszorg Amsterdam

Amsterdam

Herengracht 372-374
1016 CH Amsterdam

Meer over locatie

Afkickkliniek Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

6604 Plettenbergbay
Zuid-Afrika

Meer over locatie