Alcohol verslaving stoppen

Combinatieverslavingen

Een verslaving staat meestal niet op zich, maar gaat vaak gepaard psychische aandoeningen en andere bijzondere omstandigheden. Zo komen verslavingen ook vaak voor bij kwetsbare groepen groepen als zwangere vrouwen en ouderen. Het is ook geen uitzondering dat iemand aan meerdere middelen verslaafd is, of een middelenverslaving combineert met een gedragsverslaving. Veelvoorkomende voorbeelden van deze combinatieverslavingen zijn: een verslaving aan alcohol en cocaïne, cannabis en gamen, en gokken en alcohol. Combinatieverslavingen gaan in alle mogelijke vormen doorgaans samen met de nodige uitdagingen. Niet alleen voor de verslaafde, maar ook voor zijn of haar naasten. Zij zien ongetwijfeld graag dat u iets aan uw combinatieverslaving gaat doen. Heeft u een combinatieverslaving en wilt daar verandering in brengen? Wij kunnen u met een effectieve behandeling helpen weer grip op uw leven te krijgen. Neem voor meer informatie contact met ons op via 085 401 25 75 of info@vincere-ggz.nl.

Zwanger en verslaafd

Bent u zwanger en verslaafd en bent u in verwachting of van plan om in verwachting te raken? Dan is het zaak dat u onmiddellijk het roer omgooit. Een verslaving aan alcohol, medicijnen of drugs kan immers niet alleen rampzalig zijn voor u, maar ook voor uw ongeboren kind. Het kan zelfs fataal aflopen. Met name de combinaties alcohol en zwangerschap, cannabis en zwangerschap en cocaïne en zwangerschap komen helaas regelmatig voor. Zelfstandig stoppen met een verslaving blijkt in de praktijk voor velen echter een te grote opgave. Daarom doet u er goed aan om professionele hulp te accepteren. Een zwangerschapswens kan een grote steun in de rug zijn als u wilt afkicken. Het kan immers, afgezien van de talloze risico’s. veel moeilijker zijn om zwanger te worden met een verslaving. Als u erachter komt dat u toch zwanger bent terwijl u verslaafd bent, moet u zo spoedig mogelijk ingrijpen.

50+ en verslaafd

Verslavingen treffen mensen in alle lagen van de bevolking en ook ouderen raken verslaafd aan alcohol, medicijnen en/of drugs. Alcoholverslaving bij ouderen komt immers geregeld voor, maar ook cannabisverslaving en ouderen en cocaïneverslaving en ouderen zijn geen ongebruikelijke combinaties. Als oudere loopt u echter grote gezondheidsrisico’s wanneer u verslaafd bent. Bij een middelenverslaving kan een ouder lichaam immers meer moeite hebben om de schadelijke stoffen af te breken. U heeft als oudere ongetwijfeld al veel levenservaring opgedaan en wijsheid vergaard. Tegelijkertijd kunt u zo lastig te doorbreken gedragspatronen hebben ontwikkeld. Daarom kan het ook wijs zijn om deskundige hulp te accepteren van specialisten op het gebied van verslavingszorg. Bent u 50+ en verslaafd en wilt u daar iets aan doen? Wij hebben speciale behandelgroepen voor ouderen en helpen u graag verder. Neem voor meer informatie contact met ons op via 085 401 25 75 of info@vincere-ggz.nl.

Verslaving en depressie

Het komt geregeld voor dat een verslaving gepaard gaat met een psychische stoornis als een depressie. Dat is niet verwonderlijk, want een dergelijk psychische klacht maakt u immers vatbaarder voor verslavingen. Wanneer er naast uw verslaving een psychische aandoening is vastgesteld, is er sprake van een zogenaamde dubbele diagnose. U kunt voor enorme uitdagingen komen te staan als u zowel een verslaving heeft als aan een depressie lijdt. Zo kunt u in grote problemen komen op het fysiek en mentaal gebied, maar ook op sociaal-maatschappelijk en financieel vlak. U kunt hierdoor in een negatieve spiraal terechtkomen waarin uw verslaving en depressie elkaar versterken. Het kan zeer lastig zijn om zelfstandig een dergelijke vicieuze cirkel te doorbreken. Een effectieve behandeling bij een verslaving en depressie kan u echter helpen uw leven weer op de rit te krijgen.

Verslaving en PTSS

Een verslaving gaat vaak samen met een psychische stoornis als PTSS. Maar liefst een kwart van de behandelde verslaafden kampt naast zijn of haar verslaving immers met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De klachten die met PTSS samengaan, blijven echter vaak verborgen. Heeft u een verslaving en PTSS? Een dergelijke dubbele diagnose wordt waarschijnlijk gekenmerkt door het meer last hebben van trek in alcohol, drugs of medicijnen. Ook is de kans groot dat u moeilijk met tegenslagen om kan gaan. Hierdoor gebruikt u mogelijk alcohol, drugs of medicijnen om te proberen de symptomen van uw PTSS te onderdrukken. Deze middelen kunnen de gevolgen van uw PTSS echter niet alleen wegnemen, maar ook veroorzaken. Of wellicht gaat uw psychische aandoening gepaard met een gedragsverslaving als eetverslaving, gameverslaving, gokverslaving, internetverslaving, koopverslaving, seksverslaving of social mediaverslaving. Mogelijk combineert u zelfs meerdere verslavingen om met uw PTSS om te gaan.

Verslaving en angst

Verslaving en angst is een combinatie die geregeld voorkomt. Als u verslaafd bent en er een angststoornis bij u is vastgesteld, gebruikt u mogelijk middelen om angsten te onderdrukken. Of wellicht gebruikt u bijvoorbeeld gamen, gokken of seks de realiteit te ontvluchten. Door op deze manier uw sociale angsten te onderdrukken, krijgt u mogelijk het gevoel dat u beter kunt functioneren. Op de lange termijn is dit echter uiteraard geen duurzame oplossing. Maar het kan erg lastig zijn om met uw verslaving te breken als u aan angst lijdt. Als u tegelijkertijd kampt met een verslaving en angst kunnen wij beide zowel uw verslaving als uw angststoornis behandelen. Heeft u een verslaving en angststoornis en wilt weer grip krijgen op uw leven? Wij kunnen u effectieve behandelingen bieden. Neem contact met ons op via 085 401 25 75 of info@vincere-ggz.nl voor meer informatie.

Dubbele diagnose

Indien er naast uw verslaving een psychische stoornis is vastgesteld, is er sprake van een dubbele diagnose. Omdat psychische aandoeningen iemand verslavingsgevoeliger maken, komt een dubbele diagnose geregeld voor. Enerzijds wakkert een psychische stoornis immers vaak verslavingsgedrag aan, anderzijds kunnen verslavingen psychische klachten veroorzaken. Als u een psychische stoornis heeft, is het niet verwonderlijk dat u probeert de symptomen te bestrijden met een verslaving. Zo kunt u bijvoorbeeld afhankelijk worden van bepaalde middelen of een gedragsverslaving ontwikkelen. Maar uw verslaving kan uw geestelijke problemen niet alleen verergeren, er kunnen ook nieuwe problemen en verslavingen door ontstaan. Zo kunt u te kampen hebben met een alcoholverslaving en psychische stoornis, cannabisverslaving en psychische stoornis of cocaïneverslaving en psychische stoornis. Daarnaast is het mogelijk dat u een gameverslaving en psychische stoornis combineert, of een seksverslaving en psychische stoornis.

Neem contact met ons op

In de praktijk blijkt dat zelfstandig afkicken van een combinatieverslaving een nagenoeg onmogelijk opgave is. Daarom kunt u er goed aan doen om professionele hulp te accepteren van een specialist in de verslavingszorg. Wij bieden immers diverse behandeltrajecten om u te helpen weer grip op uw leven te krijgen. Bij elke behandelvorm stellen wij terugvalpreventie centraal. Hierbij meet u zich een gezondere levensstijl aan en sterkt u aan op zowel fysiek en geestelijk als spiritueel vlak. Heeft u een combinatieverslaving en wilt u daar iets aan doen? Neem dan direct contact met ons op via 085 401 25 75 of info@vincere-ggz.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder. U kunt zich ook online direct aanmelden voor een intakegesprek.

Direct hulp nodig?

 

 

Waarom Vincere?

Geen eigen bijdrage

Dubbele diagnosegroep

Persoonlijke benadering

Geborgen sfeer

Korte wachttijden

Uitgebreid behandelaanbod

Engelstalige behandeling

Ouderen groepen (50+)

Familieprogramma voor naasten

Intensief behandelprogramma

Klinieken in Portugal en Zuid Afrika