Kosten afkickkliniek

Klachtenregeling Vincere

Wij streven er continu naar om de beste zorg te leveren. Toch kan het voorkomen dat een patiënt niet tevreden is. Heb je een klacht? Dan gaan we graag in gesprek om tot een goede oplossing te komen. 

Bespreek klachten in eerste instantie met je directe zorgverlener of de leidinggevende. Als hiermee het probleem niet wordt opgelost, dan kun je terecht bij onze directe of een externe klachtenfunctionaris. Deze persoon is onafhankelijk. We huren deze klachtenfunctionaris in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Onze klachtenregeling

Vincere GGZ heeft een interne- en een externe klachtenregeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven. In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.

Je kunt de klachtenregelingen en het formulier voor het melden van klachten downloaden of opvragen via telefoonnummer 085-4012575.

Contact

Ben je niet tevreden over de wijze waarop je klacht is behandeld? Dan kun je de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van het Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Er is een aparte website voor patiënten, waar je meer informatie kunt vinden: www.eckg.nl. Als je klikt op ‘Website indienen klachten’ kom je op de klachtpagina terecht.

Vincere GGZ beschikt over twee klachtenfunctionarissen. Als je op de desbetreffende naam klikt kom je uit op de persoonlijke profielpagina. Daar kun je direct contact opnemen. De twee klachtenfunctionarissen zijn: 

Heleen Snoeks
H.Snoeks@eckg.nl

Jose Emmerink
J.Emmerink@eckg.nl

De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen:

  • de klachtenfunctionaris luistert naar de probleem en komt samen tot een heldere formulering van de klacht
  • met jouw toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met Vincere GGZ 
  • de klachtenfunctionaris geeft informatie over je rechten
  • de klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek


Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg

Wanneer ook de klachtenfunctionaris de klacht niet naar tevredenheid behandelt, kun je de klacht laten behandelen door de externe Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Klik op onderstaande link voor meer informatie over de procedure.

Website Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg