Een gebrek aan geld, personeel en innovatie brengt levering van zorg in gevaar, waarschuwt KPMG, dat wijst op noodzakelijke investeringen.

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland biedt patiënten goede uitkomsten maar is duur in vergelijking met landen om ons heen. Het leveren van geestelijke gezondheidszorg (ggz) komt in gevaar door de huidige druk op financiële prestaties en het structurele personeelstekort. „Doorgaan op de huidige voet betekent vastlopen, waarbij aanbieders mogelijk failliet gaan”, waarschuwt advieskantoor KPMG in een donderdag verschenen rapport.

KPMG schetst het beeld van een sector die goed presteert maar financieel onder druk staat: “Het lijkt erop dat vooral de grotere (integrale) ggz-instellingen zorg moeten leveren onder grote financiële druk”, schrijven zij. “Ze zitten gevangen in het huidige systeem van omzetplafonds en prijsplafonds, waarbij een afspraak gemaakt wordt over de maximale gemiddelde prijs per patiënt. De marges waren de afgelopen jaren beperkt.”

Een de problemen waarmee GGZ kampt is het tekort aan personeel, het personeelstekort in de GGZ is opgelopen tot 2.340. Dit tekort aan personeel leidt tot langere wachttijden en zelfs tot het sluiten van klinieken. Tevens leidt dit tot hogere kosten, de kosten voor personeel stegen in de afgelopen periode hard. Dat komt vooral doordat ggz-organisaties meer extern personeel moest inhuren in verband met personeelstekorten.

Volgens KPMG biedt een versnelde digitalisering van zorg, anders inrichten van de zorg en meer regionale samenwerking uitkomst.

Bron:
NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/08/geestelijke-gezondheidszorg-onhoudbaar-bij-huidig-beleid-a3969494
Skipr: https://www.skipr.nl/actueel/id39357-ggz-onder-druk-door-stijgende-personeelskosten.html