Alcohol verslaving stoppen

Informatiebijeenkomst voor naasten van verslaafden

Je ouder, kind, partner of vriend(in) is verslaafd.
Als ouder, broer, zus, vriend, vriendin, collega of partners wil je een dierbare die verslaafd is niet laten vallen. Doordat je de verslaafde zo graag wilt helpen, maar je niet zo goed weet hoe, wordt vaak ook jouw leven zwaar belast. Je bent boos, hebt verdriet en bent teleurgesteld. Dat zijn normale gevoelens, echter helpen ze vaak weinig in deze situaties. Je bent ‘verslaafd aan de verslaafde’ en wilt je eigen leven terug, hoewel je ook graag hulp wilt voor je dierbare.

Vincere organiseert een (gratis) informatiebijeenkomst voor naasten van mensen die verslaafd zijn, maar nog niet in behandeling.

Je krijgt uitleg over wat nu precies een verslaving is, welke behandelingen mogelijk zijn om een verslaving te behandelen en wat jij als naaste van de verslaafde kunt doen. Je kunt vragen stellen aan behandelaren en je kunt je verhaal kwijt als je hier behoefte aan hebt.
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier hiernaast. De informatiebijeenkomst zal plaatsvinden op verschillende locaties en dagen. Deze kunt u vinden in het contactformulier.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het communicatiecenter van Vincere via: 085 – 401 25 75.

Privacy

Wij benadrukken graag dat de informatiebijeenkomst uitsluitend bedoeld is voor naasten van verslaafden, niet voor verslaafden zelf. Ten aanzien van de informatie die andere deelnemers delen, verplichten wij u tot strikte geheimhouding. Dit geldt ook voor informatie die deelnemers buiten de presentatie verstrekken. Vertrouwelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor de behandeling. Iedere deelnemer moet het gevoel hebben in een veilige omgeving te zijn waarin persoonlijke zaken besproken kunnen worden. De identiteit van de verslaafde en de naaste deelnemer mag niet onthuld worden door over hen te praten, zowel direct als via andere communicatiemiddelen. Het maken van foto’s is ten strengste verboden. Als er op onjuiste wijze met vertrouwelijkheid wordt omgegaan, wordt verzocht dit aan behandelaren te melden.