Alcohol verslaving stoppen

Over Vincere GGZ

Vincere is dé geestelijke gezondheidszorg instelling, gespecialiseerd in verslavingszorg en de daarbij voorkomende psychische en psychosociale problematieken. Bij Vincere GGZ staat de patiënt op de eerste plek. Wij streven er samen met onze ketenpartners naar om de best mogelijk effectieve zorg te bieden voor onze doelgroepen. Om baanbrekend te zijn om het vlak van verslavingszorg, hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • De patiënt staat centraal;
 • Wij hanteren een persoonlijke aanpak;
 • Wij werken samen met andere organisaties met als doel optimale steun te bieden voor patiënten zodat zij weer zelfstandig aan de maatschappij kunnen deelnemen;
 • Wij willen de overdracht van verslaving van generatie op generatie doorbreken.

Onze visie op verslaving

Bij Vincere zien wij mensen als zelfstandige deelnemers aan de maatschappij die allen hun steentje bijdragen. Een verslaving kan deze zelfstandigheid ernstig hinderen. De mens staat centraal in onze visie en zorgaanbod dat wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij hanteren wij een bio-psycho-sociaal perspectief.

Hoe wij een verslaving zien

Wij zien verslaving als een chronische ziekte waar iedereen aan kan komen te lijden. Vaak gaat een verslaving samen met sociale problemen en een psychische of lichamelijke aandoening. Hierbij spelen op de achtergrond vaak problemen op verschillende gebieden zoals:

 • Gezin;
 • Financiën;
 • Huisvesting;
 • Justitie;
 • Vrijetijdsbesteding;
 • Sociale relaties;
 • Gezond leven;
 • Seksualiteit en intimiteit;
 • Religie.

Hoe wij een verslaving behandelen

De gehele mens staat centraal bij Vincere. Niet voor niets kijken wij bij de behandeling en begeleiding naar zowel de biologische, psychologische als sociale aspecten van een patiënt. Een verslaving kan zich hierbij in verschillende vormen en gradaties voordoen. Of het nu gaat om overmatige gebruik van één middel of een totaal verstoorde leefstijl dankzij een dubbele diagnose. Wij proberen de patiënt zo volledig mogelijk te helpen. Dit blijkt ook uit onze slogan: Improving your lifestyle!.

Wij leveren een breed aanbod van diensten aan. Hierbij pakken we het volledige proces van een verslaving aan. Of het nu gaat om preventie, intensieve behandeling of nazorg; Vincere biedt de meest effectieve oplossing bij een verslaving.

Aandacht voor naasten

Een verslaving komt nooit alleen. Niet alleen de verslaafde patiënt wordt erdoor geraakt, ook de omgeving lijdt eronder. Zelden komen mensen bij ons aan omdat zij last hebben van hun verslaving zelf. Het zijn daarentegen de gevolgen van een verslaving die het meest rampzalig zijn. Dit kan betrekking hebben op het feit dat:

 • Iemand kan niet meer kan voldoen aan de verplichtingen thuis, op het werk of op school;
 • De verslaving (levens-)gevaarlijke situaties oplevert;
 • De patiënt beseft dat hij in de greep zit van een verslaving;
 • Er ontstaan problemen met andere mensen.

Het staat voor zich dat een verslaving (zowel bij een gedragsverslaving als een middelenverslaving) sociaal-maatschappelijke problemen met zich meebrengt. Dit vormt dan ook vaak de reden dat iemand professionele hulp zoekt. Wij zijn daarom van mening dat dit een duidelijke plek moet hebben in de verslavingszorg. Die plek heeft het bij ons. Mede hierdoor is de rol van een terugvalpreventie een belangrijk en duurzaam uitgangspunt bij Vincere.

Rol in de maatschappij

Wij vinden het noodzakelijk dat de patiënt in staat is zijn rol in de maatschappij weer terug te grijpen. Dit houdt in dat wij onze zorg inrichten op het herstellen van de levensgebieden die aangetast zijn door een verslaving. Dit heeft als doel dat de patiënt deze gebieden onder controle krijgt en definitief kan breken met zijn of haar verslaving.

Kernwaarden van Vincere

Er zijn vijf kernwaarden die onze medewerkers met zich meedragen. Dit maakt duidelijk waar wij als Vincere voor staan. Ze zijn zodoende de leidraad bij alles wat wij doen:

 1. De kwaliteit van zorg en behandeling van de patiënt staan voorop;
 2. Onze zorg is effectief en evidence-based;
 3. Wij gaan professioneel en persoonlijk met patiënten om met respect voor eigen verantwoordelijkheid
 4. Wij zijn resultaatgericht en kostenbewust;
 5. Samenwerking met onze ketenpartners zorgt voor de beste, integrale zorg.

De zorgvraag van de patiënt

Om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen gaan wij uit van de individuele zorgvraag. Hierbij gaan wij uit van het basisprincipe van ambulante zorg. De patiënt kan zodoende zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving blijven en toch gebruik maken van de verschillende zorgproducten. We proberen er hierbij voor te zorgen dat de patiënt wordt behandeld in een situatie die optimaal is ingericht.

De zorg en de belasting proberen wij zo licht mogelijk te houden om een effectief resultaat te bereiken. Hierbij maken wij duidelijke keuzes welke zorg we wel en welke we niet bieden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de (gekozen) doelgroep die wij proberen te helpen.

Optimaal herstelproces

Tijdens het gehele behandeltraject blijven wij onze patiënten motiveren en stimuleren om de behandeling af te maken. Om dit te bewerkstelligen, betrekken wij de naasten zo spoedig mogelijk in het proces. Hier stopt het echter niet, aangezien de naasten ook een belangrijke rol spelen in het herstelproces van de patiënt.

Bij Vincere hechten wij veel waarde aan zelfhulp. Wij vinden dit namelijk een complementair en essentieel onderdeel van het herstelproces. Zo bezoeken veel patiënten zelfstandig lotgenotengroepen. Daarnaast openen wij onze deuren voor zelfhulpgroepen. Op die manier leveren ook zij de bijdrage aan goede zorg voor patiënten. Dat is immers waar wij dag in, dag uit, samen naar streven bij Vincere.

Telefonisch aanmelden

Wij bellen u terug

Meld u vandaag nog aan voor een intakegesprek

Klaar voor een nieuwe start? Meld u dan aan voor een intakegesprek met een van onze verslavingspsychologen. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur en heeft als doel in kaart te brengen welke behandeling het best bij u past.

Na het intakegesprek hebben we meestal een goed beeld van uw persoonlijkheid, privésituatie en verslavingsproblemen. Op basis hiervan wordt er een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld. Dit plan bespreken we met u tijdens een adviesgesprek. Na afloop van het adviesgesprek maakt u de keuze of u start met de besproken behandeling.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Zodra we uw aanmelding binnen hebben, nemen wij telefonisch contact met u op om op korte termijn een afspraak in te plannen.

Geef je behandelvoorkeur aan*

* = Verplicht in te vullen

Locaties

Locatie maastricht

Maastricht

Pater Kustersweg 24
6267 NL Cadier en Keer

Meer over locatie

Afkickkliniek verslavingszorg Sittard

Sittard

Wilhelminastraat 47
6131 KM Sittard

Meer over locatie

Afkickkliniek verslavingszorg Amsterdam

Amsterdam

Herengracht 372-374
1016 CH Amsterdam

Meer over locatie

Afkickkliniek Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

6604 Plettenbergbay
Zuid-Afrika

Meer over locatie

Naast de behandellocaties in Maastricht, Sittard, Amsterdam en Zuid Afrika beschikken wij ook over een locatie in Heerlen, Venlo, Margraten en twee locaties in Portugal. Lees hier meer over alle locaties.