Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over onze behandeling of over Vincere? Lees hier het antwoord op veelgestelde vragen die wij krijgen. Heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich aanmelden door het contactformulier in te vullen. Een van onze medewerkers zal vervolgens telefonisch contact met u opnemen om een afspraak in te plannen. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen door te bellen naar 085 401 25 75 of stuur een email naar info@vincere-ggz.nl.

Mag ik iemand meenemen naar het intakegesprek?

Als u het prettig vindt om iemand mee te nemen naar het intakegesprek dan is dat mogelijk. De kans bestaat echter dat diegene gevraagd wordt om in de wachtkamer te wachten terwijl u het gesprek voert.

Ik zou graag meer informatie willen over een behandeling bij Vincere.

Vincere behandelt uw verslavingsproblematiek en eventuele andere psychische problemen die hiermee samen voorkomen (dubbele diagnose). Om uw situatie in kaart te brengen, spreekt u tijdens een intakegesprek met een psycholoog. Op basis van dit gesprek krijgt u een behandelplan voorgesteld in het adviesgesprek.

Het behandelplan is bij iedereen anders. Wij hebben daarom geen standaard behandeling. Voor de een is een poliklinische behandeling voldoende, voor de andere is onze afkickkliniek in Zuid-Afrika aan te raden.

Heeft u nog verdere vragen? Neem dan contact met ons op.

Ik wil met spoed opgenomen worden. Is dit mogelijk?

Spoedopname is helaas niet mogelijk bij Vincere. Bel daarom 112 of uw huisarts bij noodgevallen. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een crisisdienst of een instelling die voor u het beste is. U kunt wel contact met ons opnemen voor een afspraak voor de aanpak van uw verslaving.

Mijn zoon/dochter of partner is verslaafd. Kan ik hem/haar aanmelden?

Een verslaving kan veel ellende teweegbrengen. Zowel voor de verslaafde als zijn of haar omgeving. 

U kunt met ons contact opnemen om een intakegesprek te maken voor uw naaste. Echter hebben wij van de persoon in kwestie hier een telefonische bevestiging van nodig. Het is belangrijk dat de verslaafde zelf gemotiveerd is om in behandeling te gaan. Als dit niet het geval is, is de kans op een terugval groter. Terugvalpreventie speelt in ons nazorgtraject dan ook een belangrijke rol.

Hoe lang moet ik wachten totdat ik hulp krijg bij Vincere (wachttijd)?

Wij staan bekend om onze doelgerichte en efficiënte aanpak van verslavingsproblematiek. Daarbij zijn onze wachttijden relatief kort. Wij doen ons uiterste best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden om iedereen zo snel mogelijk te kunnen helpen. Bekijk onze actuele wachttijden.

Is een interventie mogelijk bij Vincere?

Vincere kan een interventie plannen voor een naaste die een verslaving heeft. Het is echter wel belangrijk dat betreffende persoon gemotiveerd is om aan zijn/haar problematiek(en) te werken. Wanneer de verslaafde zelf niet gemotiveerd is voor behandeling, heeft het weinig zin om hem/haar aan te melden voor een behandeling. Vincere heeft namelijk geen gedwongen opname.

De kosten voor een interventie worden in rekening gebracht bij de naasten, die de interventie hebben geregeld. Deze kosten bedragen € 1500,-.

Hoe lang duurt een opname?

Een klinische opname bij Vincere duurt gemiddeld zo’n 8 tot 12 weken. Na het adviesgesprek krijgt u een behandelplan voorgesteld om u zo goed mogelijk te helpen met uw verslaving. Na de behandeling is het nog mogelijk om een nazorgtraject in te zetten. Dit doen wij om de kans op een terugval zo ver mogelijk te beperken.

Wat kost de behandeling? Wordt het vergoed?

Een behandeling bij Vincere wordt vergoed door de basisverzekering van de zorgverzekeraar*. Als uw zorgverzekeraar slechts een deel van de behandeling vergoed, nemen wij het overige deel voor onze rekening. De vergoeding handelen wij rechtstreeks af met de zorgverzekeraar. Hiervoor hebben we alleen een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Omdat de behandeling binnen de verzekering valt, dient u zelf het wettelijk verplichte eigen risico te betalen. Hoeveel dit bedrag voor u (nog) is, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Lees meer over de kosten en behandeling verslaving

* Helaas kunnen wij u niet behandelen als u aangesloten bent bij een van de volgende zorgverzekeraars: DSW, Stad Holland, InTwente en Zorg en Zekerheid.

Ik wil weer terug in behandeling bij Vincere, kan dat?

Bent u al eerder bij Vincere in behandeling geweest? Dan is het mogelijk om weer in behandeling te komen.

  • Als u binnen een half jaar na uw vorige behandeling terugkomt, is een adviesgesprek voldoende om uw behandeling weer te starten.
  • Is het langer dan een half jaar geleden dat u bij ons in behandeling was? Dan vragen we u een afspraak in te plannen voor een intakegesprek.

In beide gevallen is een recente verwijsbrief van belang. Als u al een verwijsbrief hebt (gericht aan Vincere) die nog niet eerder is ingezet voor een behandeling, kunt u deze gebruiken mits de verwijsbrief maximaal een half jaar oud is.

Kan ik tijdens mijn opname bezoek ontvangen?

Bij Vincere hechten wij veel waarde aan de privacy van onze patiënten. Vanwege deze reden kunt u helaas geen bezoek ontvangen in de kliniek. Dit geldt zowel voor onze afkickkliniek in Nederland, afkickkliniek in Portugal als afkickkliniek in Zuid-Afrika. Wel kunt u een wandelverlof inplannen (Zie verlof).

Mag ik tijdens mijn opname verlof?

Tijdens uw opname mag u met verlof onder de voorwaarde dat uw behandelaar dit toestaat. Na aanvang in de groep, mag u in het vierde weekend voor het eerste weekend met verlof. U kunt dit aanvragen via het formulier ‘verlof aanvraag’ dat te vinden is in uw opnameklapper.

Tijdens een behandeltraject van 8 weken krijgt u twee keer wandelverlof, waarvan één keer op zaterdag of zondag van 11:00 tot 17:30 uur. Ook kunt u twee keer weekendverlof aanvragen. Weekendverlof is van zaterdag 11:00 t/m zondag 17:30 uur. De detoxperiode telt niet als één of meerdere behandelweken. De telling gaat pas in vanaf de eerste behandelweek.

Mag ik mijn telefoon gebruiken in de kliniek?

Om u zo goed mogelijk te helpen met uw verslaving, reguleren wij het gebruik van een telefoon tijdens een opname. U dient uw telefoon hierbij altijd in uw persoonlijke kluisje te bewaren waarbij u de mogelijkheid krijgt om een aantal keer te bellen.

In de detoxperiode kunt u één keer bellen. Dit heeft betrekking op de dag van opname of op de dag na opname.

Na de detoxperiode (wanneer u in de groep komt), krijgt u drie belmomenten van 15 minuten. Er kan gebeld worden op maandag tot en met vrijdag tussen: 17:00 – 17:30 uur of 19:00 – 19:30 uur of in het weekend tussen 12:00 – 12:30 of 19.00 – 19:30 uur.

Zakelijke telefoontjes kunt u samen met uw behandelaar plannen en vallen niet onder de reguliere belmomenten.

Bij wat voor soort verslaving kan ik bij Vincere terecht?

Vincere is specialist in de behandeling van verschillende soorten verslavingen. Hierbij is een grof onderscheid te maken in twee soorten verslavingen: een gedragsverslaving en middelenverslaving. Hieronder vallen tal van verslavingen waar wij u mee kunnen helpen.

Vaak zien wij dat een verslaving samengaat met een psychische stoornis, dit wordt ook wel dubbele diagnose genoemd. Om u zo goed mogelijk te helpen, behandelen onze specialisten dit ook.

Kan ik bij Vincere afkicken in het buitenland?

Vincere heeft verschillende klinieken waar wij u helpen af te kicken van uw verslaving. Wij hebben een:

Of u al dan niet in aanmerking komt voor een behandeling in Nederland of buitenland, hangt af van het behandelplan dat onze specialisten samenstellen op basis van uw unieke situatie.

Wat voor soorten behandeling heeft Vincere?

Wij hebben verschillende behandelmogelijkheden om u te helpen een verslaving. Geen enkele verslaving is immers hetzelfde. Al onze behandelingen vallen uiteen in twee soorten: een ambulante behandeling of klinische behandeling. Ook het nazorgtraject kan daarbij erg verschillen. Hiermee proberen wij de kans op een terugval zo ver mogelijk te beperken.